สวัสดีพี่น้อง Dota 2 ระดับมหาวิทยาลัยทั้งหลาย

หลังจากที่การแข่งขัน UC League 2017 รอบคัดเลือกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปิดรับสมัครและเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คราวนี้ก็ถึงเวลาเปิดรับสมัคร 10 มหาวิทยาลัยหลักที่เหลือแล้วโดยรายละเอียดการสมัครจะมีดังนี้

มหาวิทยาลัยที่ใช้ตารางการแข่งขันนี้ :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(KMUTNB): goo.gl/2uDyjo
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) : goo.gl/aytn4L
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU): goo.gl/5wA3XU
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU): goo.gl/Y7k7bp
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MES): goo.gl/g5TokA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT): goo.gl/fyj9Tm
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU): goo.gl/vUjhuf
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU): goo.gl/BYf4ba
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) : goo.gl/kKPbTr
เปิดรับสมัครเข้าแข่งขัน: 4-20 กันยายน
จับและประกาศสายการแข่งขัน: 21 กันยายน
เริ่มทำการแข่งขันและถ่ายทอดสด: 22-29 กันยายน

มหาวิทยาลัยที่ใช้ตารางการแข่งขันนี้ :

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เปิดรับสมัครการแข่งขัน 4-17 กย
จับสายการแข่งขัน 18 กย
ทำการแข่งขัน 19 – 23 กย

อ่านกติกาการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม:

https://goo.gl/SqCeNF

สมัครเขาแข่งขันรายการ UC League 2017 รอบคัดเลือกในมหาวิทยาลัยของท่าน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL): goo.gl/z2NppB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(KMUTNB): goo.gl/2uDyjo
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) : goo.gl/aytn4L
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU): goo.gl/5wA3XU
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (MFU): goo.gl/Y7k7bp
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (MES): goo.gl/g5TokA
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CAMT): goo.gl/fyj9Tm
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU): goo.gl/vUjhuf
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU): goo.gl/BYf4ba
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) : goo.gl/kKPbTr

เงินรางวัลรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย

อันดับที่ 1 : 5,000 บาท + โควต้าเข้าแข่งขันในรอบชิงแชมป์สุดยอดทีม 12 มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 2 : 2,500 บาท
อันดับที่ 3 : 1,000 บาท

เงินรางวัลรอบชิงแชมป์สุดยอดทีม Dota 2 ประเทศไทย:

อันดับที่ 1 เงินรางวัล 100,000 บาท
อันดับที่ 2 เงินรางวัล 50,000 บาท
อันดับที่ 3 เงินรางวัล 20,000 บาท
อันดับที่ 4 เงินรางวัล 10,000 บาท
อันดับที่ 5 -8 ร่วม เงินรางวัล 5,000 บาท